Garantie

Als je een product een van onze webisite’s koopt, mag je er van uit gaan dat je een deugdelijk product in huis haalt, dat doet wat het belooft.

Mocht een product binnen de wettelijke garantietermijn onverhoopt toch defect raken, dan kun je op ons rekenen. 

Neem eerst contact op met onze klantenservice en lees even onze garantievoorwaarden door.

Procedure stapsgewijs;

  • Neem contact op via mail, maak zo mogelijk foto's van de gebreken.
  • Wij melden binnen 5 dagen of de retour zending akkoord is.
  • Vul het volledig retourformulier in.
  • Na ontvangen van de bevestiging dat het akkoord is.
  • Stuur de producten (indien redelijkerwijs mogelijk) in de originele verpakking retour.
  • Print het retourformulier uit en voeg deze toe.
  • Geen printer? Vermeld dan je naam, adresgegevens en garantienummer op een bijgevoegd briefje.
  • Verpak de producten zorgvuldig in een stevige doos.
  • Gebruik in ieder geval nooit alleen de originele verpakking van het product!
  • Frankeer het pakket voldoende. Onvoldoende gefrankeerde pakketten kunnen we helaas niet aannemen.

Je kunt het pakket opsturen naar:

Siezenis online
Afdeling: Retouren
Tweede Oude Heselaan 117
6542VC Nijmegen


Op het moment dat we je pakket hebben ontvangen, zullen we je garantieverzoek in behandeling nemen. Binnen 10 werkdagen zullen we per email een antwoord geven op je garantieverzoek.

Vragen over je garantieverzoek kun je sturen naar: info@siezenisonline.nl

 

Garantie Voorwaarden

Art. 1 - Garantiebepalingen

    1. De ondernemer garandeert dat de geleverde producten vrij zijn van constructie- en/of
        materiaalfouten en/of roestvorming, één en ander voor zover dat volgt uit
        deze garantiebepalingen.

    2. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van het
        betreffende product.

    3. De garantie is niet overdraagbaar.

    4. De door ondernemer op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet
        de mogelijkheid om de ondernemer aan te spreken op grond van de gewone,
        wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

Art. 2 - Garantieperiode

        Producten worden gedurende 1 jaar gegarandeerd op constructie- en/of materiaalfouten.

Art. 3 - Garantieomvang

      1 Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door ondernemer is
         vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van
         ondernemer worden gerepareerd dan wel worden vervangen. Eventuele kosten
         van (de-)montage zijn voor rekening van de consument.

      1. Kosten van transport van en naar ondernemer komen voor rekening van de
         consument.

      3. Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel
         niet meer leverbaar is, dan zorgt de ondernemer voor een minimaal
         gelijkwaardig alternatief.

      4 - Indienen garantieclaim
         Claims onder deze garantie dienen, onder aanbieding van het betreffende
         product voorzien van de originele (digitale) factuur of het aankoopbewijs,
         ter inspectie te worden aangeboden bij de ondernemer.

Art. 5 - Aansprakelijkheid garantie

      1. Een door ondernemer gehonoreerde garantieclaim betekent niet dat de ondernemer
         ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade.
         De aansprakelijkheid van de ondernemer strekt zich nooit verder uit dan is
         omschreven in deze voorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van de
         ondernemer betreffende gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 6 - Uitsluitingen garantie

      1.Op alle  onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, remmen ,
         kettingen, accu's, kettingbladen, freewheelen, cassettes, kabels, snaren,
         variateurrollen, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten.

      2.In de navolgende gevallen vervalt de garantie:

      § 2.1. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van het product en gebruik dat niet
         overeenkomstig de bestemming is;

      § 2.2. Het product is niet conform de door fabrikant voorgeschreven instructies onderhouden;

      § 2.3. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;

      § 2.4. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de
         technische specificatie van het betreffende product of zijn onjuist gemonteerd;

      3. Specifieke productvoorwaarden en uitsluitingen: Elektronische artikelen zijn
         uitgesloten van garantie evenals  Lampen, bobine, ontstekingen, cdi units,
         led verlichting.

Art. 7 - Onderhoud

         We adviseren aangeschafte producten te onderhouden volgens de instructies van de
         betreffende fabrikant.
        Tijdig en vakkundig onderhoud voorkomt problemen en garandeert een langere levensduur

      Kosten

         De portokosten voor het opsturen van producten voor een garantieverzoek
         zijn voor eigen rekening. Indien het garantieverzoek terecht is, zullen we
         het gerepareerde of vervangende product kosteloos bezorgen. Indien een
         garantieverzoek niet kan worden gehonoreerd, zijn de bezorgkosten voor
         het retourneren van het garantie product voor eigen rekening.